G-2SS5KDXDJ9.

Dịch Vụ Hỗ Trợ

Hiện nay nhu cầu về mua bán đất đai; sang tên sổ đỏ; làm sổ đỏ lần đầu; tách sổ đỏ chuyển nhượng; sang tên cho con là rất lớn. Tuy nhiên để thực hiện việc sang tên sổ đỏ, làm sổ đỏ lần đầu, tách sổ đỏ cũng như bảo đảm về mặt pháp luật cho người sử dụng đất lâu dài thì cần phải làm sổ đỏ để có thể thực hiện quyền của mình như mua bán, tặng cho đất đai, cho thuê đất, thế chấp nhà đất,...

Bạn không được cấp sổ đỏ vì:

- Không biết hồ sơ, thủ tục sang tên sổ đỏ như thế nào?

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ gây khó khăn, cản trở?

- Đất chưa đủ điều kiện sang tên sổ đỏ?

- Thời gian sang tên sổ kéo dài do chưa đủ hồ sơ…

Các công ty Luật liên kết với Văn phòng công chứng PHAN XUÂN sẽ hỗ trợ tư vấn giúp bạn điều này.

 
Chia sẻ: